RENOVATIE STARTBAAN LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE GAAT VAN START

26/01/2024 OOSTENDE – De renovatie van de start- en landingsbaan van de Luchthaven Oostende-Brugge is van start gegaan. De luchthaven zal voor deze werken tijdelijk gesloten zijn van 25 januari 2024 tot en met 28 maart 2024. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM) en zijn nodig om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen.

De luchthaven Oostende-Brugge heeft één verharde start- en landingsbaan, drie laadplatformen (vliegtuigparkings) en meerdere taxiwegen. De start- en landingsbaan (3.200 m lang en 45 m breed) krijgt de komende weken een grondige renovatie. Daarnaast omvat deze opdracht het verbreden van enkele taxiwegen, het plaatsen van duurzame ledverlichting en het vernieuwen van de riolering en afwatering. Tot slot wordt met deze werken mogelijk gemaakt dat de B747-400- en de B777-300ER-toestellen die op de Oostendse luchthaven taxiën met een grotere draaicirkel kunnen draaien. Daarvoor is er minder motorkracht nodig en wordt dus ook minder geluid en uitstoot geproduceerd. Deze laatste aanpassing is, net zoals het verbreden van de taxiwegen, noodzakelijk om te voldoen aan de EASA-regelgeving (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart).

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “We verzekeren met deze werken de toekomst van de luchthaven. We zorgen ervoor dat de startbaan in de komende jaren operationeel kan blijven en kunnen hiermee de luchthavenexploitatie op het huidige niveau te behouden. Dat is belangrijk, want de luchthaven is een belangrijke toegangspoort voor Vlaanderen en is een essentiële knoop in het multimodale goederennetwerk. Daarom hebben we in overleg met de aannemer en de luchthavenexploitant de sluitingsperiode zo kort mogelijk gehouden.”

Eric Dumas, CEO Luchthaven Oostende-Brugge:Met de aanvang van de renovatiewerken aan de start- en landingsbaan en taxiwegen zetten we een belangrijke stap in de duurzame verdere ontwikkeling van Luchthaven Oostende-Brugge. Dankzij een efficiënte samenwerking met de LOM Vlaanderen minimaliseren we de impact op passagiers en vrachtactiviteiten tijdens de sluiting. We kijken uit naar een vlotte heropening eind maart, met vernieuwde faciliteiten die ons de volgende jaren alleen maar vooruit kunnen helpen.”

Het verloop van de werken en meer informatie over de werken, kan je terugvinden op www.luchthaven-oostendebrugge.com/buurtinfo. Buurtbewoners met vragen kunnen terecht op info@ostendairport.aero.

Veiligheid verzekeren
De laatste overlaging van de startbaan (nieuwe asfaltlaag) dateert van midden jaren 90. Een grondige renovatie drong zich op om te voorkomen dat de baan op termijn onveilig zou worden en was ook nodig om aan Europese regelgeving te kunnen blijven voldoen.

Bruno De Saegher, voorzitter LOM Vlaanderen: “We herstellen de schade die de afgelopen jaren is ontstaan omwille van slijtage en herstellen lokale verzakkingen. Daarnaast voeren we enkele structurele verbeteringen door. We pakken bijvoorbeeld de lijnafwatering aan en verminderen zo het risico op water op de startbaan. Ook voorzien we de start- en landingsbaan van duurzame ledverlichting in plaats van de huidige energieverslindende halogeenverlichting.

Geen wijziging van de startbaan
De LOM Vlaanderen benadrukt dat de werken aan de start- en landingsbaan alleen de renovatie tot doel hebben. De werken leiden niet tot een capaciteitsverhoging. Er zullen door de renovatie geen grotere toestellen kunnen landen op de luchthaven dan de toestellen die vandaag al gebruik kunnen maken van de luchthaven. De trafiek die mogelijk is op de luchthaven blijft identiek, en de voorwaarden uit de huidige milieuvergunning blijven onverkort van toepassing.

Samenwerking tussen overheid en privé
Sinds 2014 werken de Vlaamse overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthavens. De overheid is via een publieke nv (de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthavens. De LOM Vlaanderen waakt er op die manier over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden. Voor de uitvoering van haar taken doet de LOM Vlaanderen een beroep op andere diensten van de Vlaamse overheid. De werken aan de startbaan van de Luchthaven Oostende-Brugge worden, in opdracht van de LOM, voorbereid en opgevolgd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het privébedrijf EGIS staat als Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.

Over de Luchthaven Oostende
De luchthaven Oostende-Brugge is voornamelijk een passagiersluchthaven voor toeristisch verkeer. Daarnaast is ze volledig uitgerust als cargo-luchthaven: ze is o.a. erkend als EU-grens-inspectiepost voor het vervoer van levende dieren, dierlijke producten en bederfbare goederen. Ook vervult de luchthaven Oostende-Brugge een belangrijke rol inzake de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici.