Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
24/05/2024 TB1171 06:00 Alicante
24/05/2024 TB2281 06:30 Heraklion
24/05/2024 TB2281 06:30 Chania
24/05/2024 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
24/05/2024 TB1451 15:30 Ibiza
24/05/2024 TB1071 17:15 Malaga
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
24/05/2024 TB1172 11:50 Alicante
24/05/2024 TB2281 16:00 Chania
24/05/2024 TB2281 16:00 Heraklion
24/05/2024 TB1451 22:25 Ibiza
24/05/2024 TB1451 22:25 Palma de Mallorca
24/05/2024 TB1072 23:50 Malaga

Milieubeleidsverklaring

De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge draagt de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. We zijn ervan overtuigd dat de principes van duurzame ontwikkeling elke dag weer in de praktijk brengen en zodoende voldoende aandacht besteden aan de milieucomponent die verbonden is aan het uitbaten van een luchthaven, van essentieel belang is bij de duurzame ontwikkeling van een luchthaven. Zo evalueren we nieuwe projecten al in de beginfase op hun milieu – en energie-impact en houden we hiermee rekening bij de verdere realisatie ervan.
We gaan voor een gestructureerde, beleidsmatige aanpak van de milieuzorg. We zijn vastbesloten om nog beter te doen en we zullen de milieuaanpak nog verder onderzoeken. Ondertussen zoeken we naar de beste praktijken in de sector om de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu tot een absoluut minimum te beperken. De invoering van het ISO 14001 milieumanagementsysteem is op dit vlak een belangrijke stap. ISO 14001 is een internationaal erkende norm die voorschrijft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Bekijk hier de milieubeleidsverklaring van Luchthaven Oostende-Brugge.

Sinds 24 mei 2013 beschikt de luchthaven van Oostende onafgebroken over het ISO 14001-certificaat. Het meeste recente certificaat is geldig tot 23 mei 2025 en blijft geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.

Download hier het nieuwe certificaat.

 

Geluidscontouren

Net zoals weg- en spoorverkeer draagt luchtverkeer bij aan geluidsemissies, voornamelijk tijdens het opstijgen en landen van vliegtuigen op de luchthaven. De luchthaven van Oostende laat jaarlijks geluidscontouren berekenen door een erkend deskundige.

Klik hier om het rapport te raadplegen omtrent de Geluidscontouren Oostende jaar 2023.

Milieu-overlegcommissie

De geluidscontouren worden elk jaar voorgesteld in de milieu-overlegcommissie van de luchthaven. Daartoe wordt de erkend deskundige geluid prof. Glorieux gevraagd om de toelichting te verzorgen.

De milieu-overlegcommissie is samengesteld uit:

 • max. twee vertegenwoordigers van de Stad Oostende;
 • max. twee vertegenwoordigers van de Gemeente Middelkerke;
 • max. twee vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid (respectievelijk voorzitter en secretaris);
 • max. vier vertegenwoordigers van de omwonenden, hiertoe uitdrukkelijk gemandateerd door Milieu- en Natuurraden van de respectieve gemeente (2 van Middelkerke en 2 van Oostende);
 • max. vier vertegenwoordigers van de exploitant;
 • 1 vaste vertegenwoordiger van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving;

Desgevallend kunnen erkende deskundigen of betrokken afdelingen van het Departement Omgeving op vergaderingen van deze commissie uitgenodigd worden.

Inzake Vergaderfrequentie:

De voorzitter is ertoe gehouden de leden van de commissie minstens twee maal per jaar op te roepen voor overleg. Bijkomende vergaderingen kunnen doorgaan op vraag van minimaal 1/3 van de hoofdelijke vertegenwoordigers. Van elke vergadering ontvangen de leden een goedgekeurd verslag.

Inzake Inzagerecht:

Alle “bovenvermelde documenten/rapporten” (*) dienen aan deze commissie ter beschikking gesteld alsook:

 • de (vluchtgerelateerde) meetgegevens van het geluidsmeetnet
 • het klachtenregister
 • een overzicht van de regulier uitgevoerde nachtvluchten
 • een overzicht van de vluchten van het algemeen belang
 • rapport van de genomen en de geplande maatregelen

Inzake doelstelling

De overlegcommissie heeft als minimale doelstelling de klachten van omwonenden te inventariseren, mogelijkheden ter oplossing voor te stellen, en de omwonenden en de overheden in te lichten over de reeds gevoerde en de te voeren milieupolitiek.
In samenwerking met de afdeling Handhaving wordt een register van alle klachten bijgehouden.

De commissie kan of mag geenszins een vervangende toezichtstaak uitoefenen.

(*) zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning

Veiligheids- en milieumaatregelen

Elke persoon die werken komt uitvoeren op Luchthaven Oostende dient een aantal “Bijzondere veiligheids- en milieumaatregelen” op te volgen. Klik hier om deze maatregelen te lezen.

Aanvragen voor het bekomen van een permanente luchthavenidentificatiekaart, permanente voertuigenkaart en machtiging als intern beveiligingsverantwoordelijke kunnen worden gedaan via het e-mailadres badges.oostende@ostendairport.aero.

Geluidsmeetnet

De geluidsproductie door de vliegtuigen kan continu worden opgevolgd via het geluidsmeetnet dat in 2002 werd geïnstalleerd. Dit meetnet bestaat uit 4 meetposten met telkens 2 meetposten aan beide kanten in het verlengde van de landingsbaan.

Klik hier om de Jaarrapportering Geluidsmeetnet 2021 te raadplegen.

AERODROME CERTIFICATE – EASA

Op 25 augustus 2017 werd door het Directoraat-generaal Luchtvaart het EASA-certificaat met nr. BE.A-POR.0003 uitgereikt aan de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge volgens de EU Reglementering (EC) No 2016/2008 en (EC) No 139/2014.

EASA certificaat

VERKEERSREGLEMENT AIRSIDE (LUCHTZIJDE)

Om onveilige situaties te voorkomen, werden specifieke procedures en verkeersregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de nationale en internationale wetgeving en dienen om vliegtuigen, passagiers en personeel beter te beschermen. Voor het behalen van een ‘luchthavenrijbewijs’ moet iedere bestuurder van eender welk voertuig aan luchtzijde een test ondergaan betreffende de verworven kennis van het verkeersreglement airside. Wie slaagt in deze test, krijgt een ‘luchthavenrijbewijs’ dat geldig is op de terreinen van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Hiermee mag u rijden op specifieke zones aan luchtzijde.

Verkeersreglement airside

VEILIGHEIDSPOLITIEK

‘Safety First’ is het motto van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge dat beschikt over een integraal Safety Management System (SMS) dat deel uitmaakt van het Aerodrome Certificate.

Bekijk hier de informatie omtrent de veiligheidspolitiek.