Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
TB1071 06:00 MALAGA
TB1441 07:35 PALMA DE MALLORCA
TB3231 14:05 ANTALYA
TB1171 15:30 ALICANTE
Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
TB1812 00:25 GRAN CANARIA Geland om 00:13
TB1812 00:25 TENERIFE Geland om 00:13
TB2372 02:20 KOS Verwacht om 02:58
TB2372 02:20 RHODOS Verwacht om 02:58
TB1072 03:20 MALAGA
TB1072 03:20 MALAGA
TB1442 13:05 PALMA DE MALLORCA
TB1172 21:20 ALICANTE
TB3232 22:55 ANTALYA

Milieubeleidsverklaring

De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge draagt de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. We zijn ervan overtuigd dat de principes van duurzame ontwikkeling elke dag weer in de praktijk brengen en zodoende voldoende aandacht besteden aan de milieucomponent die verbonden is aan het uitbaten van een luchthaven, van essentieel belang is bij de duurzame ontwikkeling van een luchthaven. Zo evalueren we nieuwe projecten al in de beginfase op hun milieu – en energie-impact en houden we hiermee rekening bij de verdere realisatie ervan.
We gaan voor een gestructureerde, beleidsmatige aanpak van de milieuzorg. We zijn vastbesloten om nog beter te doen en we zullen de milieuaanpak nog verder onderzoeken. Ondertussen zoeken we naar de beste praktijken in de sector om de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu tot een absoluut minimum te beperken. De invoering van het ISO 14001 milieumanagementsysteem is op dit vlak een belangrijke stap. ISO 14001 is een internationaal erkende norm die voorschrijft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Bekijk hier de milieubeleidsverklaring van Luchthaven Oostende-Brugge.

Sinds 24 mei 2013 beschikt de luchthaven van Oostende over het ISO 14001:2004 certificaat. Op 24 mei 2016 kreeg het opnieuw het certificaat volgens de nieuwe ISO 14001:2015 norm.

Download hier het nieuwe certificaat

Geluidscontouren

Net als weg- en spoorverkeer is luchtverkeer een oorzaak van geluidsemissies. De geluidsproductie wordt voornamelijk veroorzaakt door het opstijgen en landen van vliegtuigen op de luchthaven. Jaarlijks laat de luchthaven van Oostende door een erkend deskundige geluid van de KU Leuven de geluidscontouren berekenen.

Klik hier om het rapport te raadplegen omtrent de Geluidscontouren Oostende jaar 2017.

Veiligheids- en milieumaatregelen

Elke persoon die werken komt uitvoeren op Luchthaven Oostende dient een aantal “Bijzondere veiligheids- en milieumaatregelen” op te volgen. Klik hier om deze maatregelen te lezen.

Aanvragen voor het bekomen van een permanente luchthavenidentificatiekaart, permanente voertuigenkaart en machtiging als intern beveiligingsverantwoordelijke kunnen worden gedaan via het e-mailadres badges.oostende@ostendairport.aero.

Geluidsmeetnet

De geluidsproductie door de vliegtuigen kan continu worden opgevolgd via het geluidsmeetnet dat in 2002 werd geïnstalleerd. Dit meetnet bestaat uit 4 meetposten met telkens 2 meetposten aan beide kanten in het verlengde van de landingsbaan.

Klik hier om de Jaarrapportering Geluidsmeetnet 2016 te raadplegen

AERODROME CERTIFICATE – EASA

Op 25 augustus 2017 werd door het Directoraat-generaal Luchtvaart het EASA-certificaat met nr. BE.A-POR.0003 uitgereikt aan de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge volgens de EU Reglementering (EC) No 2016/2008 en (EC) No 139/2014.

EASA certificaat

VERKEERSREGLEMENT AIRSIDE (LUCHTZIJDE)

Om onveilige situaties te voorkomen, werden specifieke procedures en verkeersregels opgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de nationale en internationale wetgeving en dienen om vliegtuigen, passagiers en personeel beter te beschermen. Voor het behalen van een ‘luchthavenrijbewijs’ moet iedere bestuurder van eender welk voertuig aan luchtzijde een test ondergaan betreffende de verworven kennis van het verkeersreglement airside. Wie slaagt in deze test, krijgt een ‘luchthavenrijbewijs’ dat geldig is op de terreinen van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Hiermee mag u rijden op specifieke zones aan luchtzijde.

Verkeersreglement airside (geldig sinds 02.07.2014)

VEILIGHEIDSPOLITIEK

‘Safety First’ is het motto van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge dat beschikt over een integraal Safety Management System (SMS) dat deel uitmaakt van het Aerodrome Certificate.

Bekijk hier de informatie omtrent de veiligheidspolitiek.

Airlines


CEO Marcel Buelens op de koffie bij Radio 1 (2:21:06-2:29:06 en 2:34:50 – 2:48:45) Klik op onderstaande link om het integrale fragment te beluisteren

https://bit.ly/2QW53Vo