Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
24/05/2024 TB1171 06:00 Alicante Vertrokken om 05:50
24/05/2024 TB2281 06:30 Heraklion Vertrokken om 06:31
24/05/2024 TB2281 06:30 Chania Vertrokken om 06:31
24/05/2024 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
24/05/2024 TB1451 15:30 Ibiza
24/05/2024 TB1071 17:15 Malaga
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
24/05/2024 TB1172 11:50 Alicante
24/05/2024 TB2281 16:00 Chania
24/05/2024 TB2281 16:00 Heraklion
24/05/2024 TB1451 22:25 Ibiza
24/05/2024 TB1451 22:25 Palma de Mallorca
24/05/2024 TB1072 23:50 Malaga

 PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

We vinden je privacy belangrijk en willen je in deze privacy policy dan ook graag informeren hoe we je gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving binnen de Europese Unie (GDPR of General Data Protection Regulation). De gegevens die we van u verzamelen, worden vertrouwelijk verzameld en verwerkt binnen LEM Oostende-Brugge nv (LEM Oostende-Brugge nv, Nieuwpoortsesteenweg 887, 8400 Oostende, met ondernemingsnummer 0536.614.688).

Door gebruik te maken van de website en onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons Privacy beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving. Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u het contactformulier invult op de website (naam & e-mailadres), of ons een e-mail (met uw e-mailadres) stuurt. Als u zich op de homepagina inschrijft op de nieuwsbrief, vragen wij u naar uw e-mailadres om u informatie toe te kunnen sturen omtrent Luchthaven Oostende-Brugge. Als u het klachtenformulier invult, worden uw voornaam, naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd ten einde om de klachtenafhandeling op een correcte manier te verwerken.

Onze website maakt gebruik van essentiële cookies om ervoor te zorgen dat de navigatie, de laadtijd en de algemene surfervaring van de website optimaal is. Daarnaast maakt Google Analytics en Google cookies op onze website, onder andere voor het verzamelen van tendensen en statistieken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het beleid van Google met betrekking tot cookies vind je hier.

WAAROM WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

LEM Oostende-Brugge nv verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt LEM Oostende-Brugge nv persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

  • Om uw commentaar te verwerken en te beantwoorden of om u, op uw expliciete vraag, informatie te verstrekken aangaande Luchthaven Oostende-Brugge.
  • Voor het aanbieden van nieuwsbrieven.
  • Om de inhoud van onze website te verbeteren
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Uw gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor de verwerking ervan en zodoende de kwaliteiten en dienstverlening van LEM Oostende-Brugge nv te kunnen nastreven.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het reilen en zeilen van Luchthaven Oostende-Brugge (nieuwe bestemmingen, luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen, wedstrijden, cargo nieuws, general aviation, …). We verzamelen alleen uw e-mailadres om u gerichte informatie omtrent Luchthaven Oostende-Brugge te bezorgen. Enkel met Uw toestemming zullen wij uw e-mailadres toevoegen aan onze lijst van abonnees. U kan zich te allen tijde uitschrijven door onderaan op “uitschrijven” te klikken, daarna ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door LEM Oostende-Brugge nv, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

In principe worden deze gegevens intern verzameld en verwerkt volgens de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van LEM Oostende-Brugge nv of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de software, de interne inspectie van de luchthaven, voor facturatie en klantenadministratie, voor parkeerbeheer, voor geschillenbeheer, enz.

LEM Oostende-Brugge NV gaat met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van LEM Oostende-Brugge NV steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van haar Gebruikers te garanderen. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan LEM Oostende-Brugge nv persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

  • Juridische dienstverleners;
  • Dienstverleners betreffende klantenzaken (Besix, …);
  • Andere overheidsdiensten (VMM, …);
  • Technische dienstverleners;

 

LEM Oostende-Brugge nv zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de Betrokkene  hiervoor uitdrukkelijk  toestemming geeft of LEM Oostende-Brugge nv wettelijk verplicht is om dit te doen. In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker.

RECHTEN

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die LEM Oostende-Brugge nv van u verwerkt.

U heeft steeds het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. U kan op iedereen moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

U hebt eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie als u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden.

https://www.privacycommission.be/nl

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt LEM Oostende-Brugge nv alle nodige maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

CONTACT

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan graag ter beschikking op het volgende e-mailadres:

Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887
B-8400 Oostende
info@ostendairport.aero