Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
15/07/2024 TB1071 06:30 Malaga Vertrokken om 06:57
15/07/2024 TB1451 06:50 Palma de Mallorca Vertrokken om 07:32
15/07/2024 TB1451 06:50 Ibiza Vertrokken om 07:32
15/07/2024 TB1801 14:45 Tenerife
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
15/07/2024 TB1451 13:45 Ibiza
15/07/2024 TB1451 13:45 Palma de Mallorca
15/07/2024 TB1072 20:35 Malaga
16/07/2024 TB1802 00:20 Tenerife

In het kader van het openbaar onderzoek organiseert LEM Oostende-Brugge, samen met Stad Oostende op woensdag 12 juni een fysieke infosessie. Experten geven toelichting en beantwoorden vragen over het milieueffectrapport (MER). 

In oktober 2023 heeft LEM Oostende-Brugge een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning voor het uitbaten van de luchthaven. De huidige vergunning loopt af in oktober 2024. 

De hernieuwingsaanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen vanaf donderdag 30 mei 2024. In deze periode kunnen burgers het dossier inkijken in het digitale Omgevingsloket of bij de Stad Oostende.

In het kader van dit openbaar onderzoek organiseert LEM Oostende-Brugge op woensdag 12 juni een fysieke infosessie waarbij experten uitleg geven en vragen beantwoorden over de vergunningsaanvraag en het milieueffectrapport (MER) dat de LEM door onafhankelijke deskundigen liet opstellen.

Hoe deelnemen?

Deze infosessie is publiek. Iedereen die geïnteresseerd is, kan eraan deelnemen. 

  • Datum: woensdag 12 juni 2024 om 18.00 uur
  • Locatie: Conferentiezaal, Stadhuis Oostende

De vragen en antwoorden die tijdens de informatievergadering gesteld worden zullen uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van het openbaar onderzoek digitaal publiek beschikbaar zijn bij de stad.


Communicatie 30/05/2023

Openbaar onderzoek donderdag van start voor hernieuwing omgevingsvergunning Luchthaven Oostende-Brugge

Het openbaar onderzoek voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning van Luchthaven Oostende-Brugge gaat officieel van start op donderdag 30 mei 2024. Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Oostende-Brugge nv) diende hiervoor op 12 oktober 2023 de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning in, ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning op 19 oktober 2024. Gedurende de afgelopen maanden heeft LEM Oostende-Brugge op basis van aanvullende vragen het dossier vervolledigd. Hierop werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor we nu een belangrijke stap kunnen zetten naar het openbaar onderzoek.

Duurzame uitbouw activiteiten

Voor de aanvraag heeft LEM Oostende-Brugge zich gebaseerd op de Visienota van de Vlaamse Regering, waarin de opgestelde strategieën en scenario’s als leidraad dienen voor de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven zal hierbij inzetten op een verdere duurzame ontwikkeling van de lijnvluchten en vooral op het verder uitbouwen van de vrachtvluchten.

De luchthaven wil de komende jaren verder ontwikkelen tot een belangrijke speler in de vrachtsector. De recente investeringen van Versluys Logistics in nieuwe loodsen vormen een eerste stap in deze ontwikkelingsstrategie. We zijn ervan overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen in de export en import in Vlaanderen, en de ruime regio daar rond. Deze nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van apron 1 zullen een aanzienlijke impuls geven aan de lokale werkgelegenheid en welvaart.

Milieueffectenrapport

Het dossier, dat als ontvankelijk is verklaard, omvat tevens een milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door onafhankelijke experts. Dit rapport biedt inzicht in hoe de luchthaven zich de komende jaren verder kan ontwikkelen, met een nadruk op het behoud van een evenwicht tussen economische groei en het welzijn van de buurtbewoners.

CEO Eric Dumas benadrukt: “We zijn vastbesloten om de overlast te beperken en hebben daarvoor in het Milieueffectrapport (MER) en het beleidsplan van de luchthaven een gedetailleerd actieplan opgesteld. We streven ernaar om extra maatregelen te nemen om potentiële hinder te verminderen.

Duurzame ontwikkeling

“We streven naar verdere verduurzaming van onze luchthaven door middel van een uitgebreid Carbon Management Plan. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van projecten en het omarmen van nieuwe technologieën”, zegt Dumas. Zo zet de luchthaven in op groene stroom via de implementatie van een zonnepanelenpark, de verdere elektrificatie van dienstvoertuigen, de elektrificatie van de externe stroomvoorziening van vliegtuigen en ander afhandelingsmateriaal.

Luchthaven Oostende-Brugge streeft continu naar een evenwicht tussen de exploitatie van de luchthaven en het beperken van overlast voor de omwonenden.

Verhuis SAR-helibasis

De luchthaven vraagt een omgevingsvergunning aan voor het behoud en uitbreiden van haar eigen activiteiten. Dit dossier staat los van de SAR-helibasis, waarbij Defensie haar NH-90 helikopters wenst te baseren op Luchthaven Oostende-Brugge. Defensie zal hiertoe een aparte aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen en een bijhorend Milieueffectenrapport opstellen.

Infovergadering

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek zal er op 12 juni 2024 een openbare informatiesessie plaatsvinden. Meer details zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de luchthaven: www.luchthaven-oostendebrugge.com/omgevingsvergunning. Tijdens deze sessie zal onder andere een toelichting worden gegeven over het Milieueffectenrapport (MER), dat is opgesteld door Sertius.


Communicatie 12/10/2023

LEM OOSTENDE-BRUGGE VRAAGT HERNIEUWING VAN OMGEVINGSVERGUNNING

OOSTENDE – LEM Oostende-Brugge, de exploitant van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, heeft op 12 oktober 2023 een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de  Omgevingsvergunning om de luchthaven verder te kunnen uitbaten.

Naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag liet de LEM een project-milieueffectenrapport (MER) opmaken door Sertius. In deze MER-studie werden verschillende scenario’s onderzocht, die gebaseerd zijn op de Visienota voor Vlaamse Regionale Luchthavens die in december 2022 door de Vlaamse Overheid werd goedgekeurd. In die visienota ligt de klemtoon op duurzaamheid, veiligheid, innovatie en economische ontwikkeling. 

Bovendien werd een geluidsstudie uitgevoerd door To70, die de verschillende scenario’s voor de verdere uitbatering heeft vergeleken met de bestaande geluidsruimte waarin de luchthaven vandaag werkt. Hieruit blijkt dat de luchthaven ook de in toekomst binnen de geluidsruimte die in 2004 werd vastgelegd, zal blijven.

“Om haar milieudoelstellingen te versterken, heeft LEM Oostende-Brugge een uitgebreid Carbon Management Plan opgesteld om de exploitatie van de luchthaven verder te verduurzamen”, zegt CEO Eric Dumas. “De luchthaven zal hierbij nauw samenwerken met  luchtvaartmaatschappijen die zich op een duurzame manier ontwikkelen. Een mooi voorbeeld is de huidige samenwerking met TUI-fly. Zij beschikken over de laatste generatie toestellen van Boeing, B737-MAX en Embraer E195-E2. Deze toestellen zijn uitgerust met stillere motoren en moderne technologieën met als resultaat een vermindering van het geluid en lagere emissies.”

Met deze nieuwe aanvraag streeft LEM Oostende-Brugge naar een evenwicht tussen reizen, duurzaamheid, veiligheid, innovatie en economische groei. “We geloven sterk dat onze luchthaven – met haar focus op vrachtvervoer, passagiers en general aviation/business aviation – blijvend waarde zal toevoegen aan de economie in de regio”, aldus Eric Dumas.

De aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Minister van Omgeving. De LEM Oostende-Brugge wenst dat het dossier in alle rust en sereniteit behandeld wordt, en zal daarom ook zelf geen verdere commentaar geven.