Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
27/03/2023 TB1071 07:45 Malaga Vertrokken om 07:53
28/03/2023 TB1171 06:00 Alicante
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
TB1072 21:50 Malaga Verwacht om 22:27

Zoals de meeste internationale luchthavens is de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge het volledige jaar 24/7 operationeel. ’s Avonds en ’s nachts gelden er verschillende beperkingen in verband met de geluidshinder en het aantal vluchten. Deze beperkingen werden bepaald en meegedeeld in de milieuvergunning en in het AIP aan alle gebruikers van de luchthaven. LEM Oostende-Brugge nv beschikt over een gecertificeerd ISO14001 milieuzorgsysteem waarin de Milieubeleidsverklaring werd opgenomen.

Indien u een klacht wilt indienen, gebruik dan deze link. Om uw klacht correct en volledig te kunnen behandelen, vragen wij u om het contactinformatieformulier op onze klachtenpagina volledig in te vullen. We gebruiken deze gegevens alleen om uw klacht te behandelen. U bent vrij om uw milieuklacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, hiervoor kan u een mail verzenden naar omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

DAKPANSCHADE

In de nabijheid van de luchthaven kan er dakschade optreden, dit is te wijten aan vortex. Een vortex kan beschreven worden als een kleine tornado, die gegenereerd wordt aan het uiteinde van de vleugels tijdens het opstijgen of dalen van een vliegtuig. De ontstane turbulentie achter een overvliegend toestel kan oorzaak zijn van dakschade. Hellende daken met losliggende pannen zijn het meest vatbaar voor wervelschade waarbij dakpannen opgetild worden. Dakpanschade door vortex treedt slechts bij een heel beperkte groep van omwonenden op, namelijk die woningen die in de nabijheid van de luchthaven in het verlengde van de vliegroute gelegen zijn. Bovendien is het zo dat binnen de kustzone van 10 km conform de Belgische norm de dakpannen dienen te worden verankerd ter preventie van stormschade (bouwzone categorie 0) hetgeen ook preventief is tegen vortex.

Hebt u dakschade opgelopen na het overvliegen van een vliegtuig, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Luchthaveninspectie. Wij vragen om dit zo snel mogelijk bij de eerste vaststelling te doen, dit kan telefonisch op het nummer 059 551 202.

De opgelopen schade is heel specifiek waarbij onze inspecteurs kunnen nagaan of de vastgestelde schade te wijten kan zijn aan een vliegtuig. Hoewel de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor deze schade komt de luchthaven in eerste instantie zelf tussen voor herstel van de opgelopen schade. Hiervoor werken wij samen met een dakwerker die hiermee vertrouwd is.

Info voor de omwonenden

Woont u in de buurt? Bekijk dan zeker onze buurtinformatie-pagina.

Het is een rubriek die u op de hoogte houdt omtrent luchthavenontwikkelingen, maatregelen aangaande geluid- of , geurhinder, trainingsvluchten, kalibratievluchten, werkzaamheden in de buurt en  vogelbestrijding. Tenslotte kunt u in deze rubriek de laatste editie van de Luchthavenbuurtkrant downloaden. De luchthaven wil proactief tewerk gaan en opteert daarom voor een open en gestructureerde aanpak naar haar omgeving  toe.  Communicatie met u, onze buur, is dan ook van vitaal belang.  Immers, u hoort bij de omgeving van onze luchthaven. Voor algemene vragen kunt u steeds terecht via info@ostendairport.aero