Preventiemaatregelen Coronavirus

Naar aanleiding van het Coronavirus dat is uitgebroken in China en alle andere virussen bezorgen wij u enkele preventiemaatregelen;
Overdracht van het coronavirus is vermoedelijk gelijkaardig aan dat van het griepvirus en verloopt via de luchtwegen. Dit kan door het rechtstreeks inademen van besmette druppels die ontstaan bij het hoesten, niezen, praten of door direct contact met oppervlaktes en vooral door de handen, waar deze druppels op terechtkomen. Via de handen kan het virus dan overgedragen worden naar de slijmvliezen van de mond, neus en ogen.

ADVIES:

1. Respecteer nauwgezet de maatregelen met betrekking tot social distance die van toepassing zijn: dit is minimum 1,5 meter tussen personen behoudens personen die onder hetzelfde dak wonen

2. Pas goede handhygiëne toe: was of ontsmet uw handen regelmatig

3. Pas goede hoest- en nieshygiëne toe -> nies in een zakdoek en gooi de zakdoek daarna weg Bij gebrek aan een zakdoek, nies in uw arm en niet in uw hand

4. Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan

5. Steek uw reisdocumenten niet in de mond bij het wachten

6. Heb aandacht voor voedselhygiëne (steeds handen wassen voor het eten)

7. Vermijd nauw contact met mensen die hoesten en niezen

8. Vermijd nauw contact met levende en dode dieren

9. Geef voorlopig best geen hand of kus als begroeting

10. Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan (woon-werk, inkopen, dokter…)

11. Telewerk is de norm

12. Het dragen van mondmaskers is verplicht op het openbaar vervoer voor personen vanaf 12 jaar en wordt sterk aanbevolen in luchthavens, passagiersvluchten, taxi’s, op publieke plaatsen met veel aanwezigen en op elke plaats waar het respecteren van de minimale afstand van 1,5 meter niet mogelijk is

13. Blijf in je woning/hotel wanneer je ziek bent en neem telefonisch contact op met je huisarts (NIET zelf naar de dokter of spoed gaan)

Meer info via https://www.info-coronavirus.be